Op deze pagina zie je welke woningen we de komende jaren in de binnenstad verbeteren.

2023

Aan de Oostersingel 18, Poortersplein 1 t/m 14, 16, 17, 20,21 ,23 t/m 33 en 34 t/m 37, Agricolastraat 66 t/m 106 (even) en Tuinstraat 52 t/m 58 (even) gaan we 59 woningen verbeteren. Door middel van voordeurgesprekken hebben we bewoners gevraagd wat ze vinden van hun woning en woonomgeving. Deze uitkomsten hebben we meegenomen in het plan van aanpak dat we samen met Dura Vermeer Bouw Hengelo bv hebben gemaakt.

We gaan 74 woningen aan Bleekveld 1 t/m 74 (even en oneven) energiezuiniger en comfortabeler maken. Door middel van voordeurgesprekken hebben we bewoners gevraagd wat ze vinden van hun woning en woonomgeving. Deze uitkomsten hebben we meegenomen in het plan van aanpak dat we samen met Dura Vermeer Bouw Hengelo bv hebben gemaakt. Klik hier voor meer informatie >>

TOEKOMST

We willen ook in de toekomst een aantal van onze woningen verbeteren. Als alles volgens planning verloopt verbeteren we de onderstaande woningen, de officiële startdatum hangt nog wel af van een aantal factoren. We onderzoeken eerst welke verbeteringen mogelijk zijn per woonblok of woongebouw en we stemmen dit af samen met de betreffende bewoners. Wanneer meer dan 70% van de bewoners akkoord zijn, plaatsen we ook op deze pagina welke werkzaamheden we per woongebouw uitvoeren. De planning is ook afhankelijk van de beschikbaarheid van de aannemers. 

2024

We willen het monumentale pand Oude Boteringestraat 57 energiezuiniger en comfortabeler maken. Dit adres is verbonden met Pausgang 4 en gezamenlijk vormen zij de woongroep GEMA. Pausgang 6 willen we ook verbeteren; dit is woongroep IJkelstein. De bewoners van de woongroepen betrekken we hierbij.

2025

Projecten Binnenstad4

We starten naar verwachting in 2025 met het verbeteren van de woningen aan de Oostersingel 120 t/m 150B, Walstraat 15 t/m 19B en Kruitgracht 19 t/m 27A.

2026

We willen aan de Radesingel 31 woningen verbeteren. Het gaat om de nummers 27 t/m 27-14 en 31 t/m 31-15.

We willen aan het Poortersplein 28 woningen met de nummers 38 t/m 65 verbeteren.

MEER INFORMATIE OVER WONINGVERBETERING OOSTERSINGEL

Er komt veel kijken bij woningverbetering. We informeren bewoners graag zo uitgebreid mogelijk, zodat zij weten wat ze kunnen verwachten voor, tijdens en na het verbeterproject. Op deze pagina geven we extra informatie over het verbeterproject aan de Oostersingel 120 t/m 150B, Walstraat 15 t/m 19B en Kruitgracht 19 t/m 27A.

WERKZAAMHEDEN

In de binnenstad willen we 68 woningen energiezuiniger en comfortabeler maken. Een deel van deze woningen zijn verkocht. Uit onderzoek is een pakket aan maatregelen gekomen die we hebben uitgewerkt in een aantal scenario’s. Op dit moment zijn we in overleg met de Vereniging van Eigenaren (VvE) om de scenario’s verder uit te werken. De scenario’s bestaan uit verschillende onderdelen, zoals onder andere de aanleg van zonnepanelen, nieuw dubbel glas, dak-, vloer- en gevelisolatie.

De afgelopen periode hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden. Deze worden nu geanalyseerd en verwerkt in de scenario’s en besproken binnen de Vereniging van Eigenaars.

Vervolgens worden de plannen en de benodigde financiering verder uitgewerkt zodat de eigenaren in een algemene ledenvergadering (ALV) een definitief investeringsbesluit kunnen nemen. Dit hele proces duurt ongeveer 6 maanden tot een jaar.