INKOOPBELEID EN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Lees hier het inkoopbeleid en de algemene inkoopvoorwaarden (AIV) van Nijestee

VISIE OP OPDRACHTGEVERSCHAP

Goed opdrachtgeverschap is samen waarde creëren