Uitstel afbreken 154 woningen in Oosterparkwijk

Geplaatst op

Nijestee stelt het afbreken van 154 woningen aan de Vinkenstraat, Oliemuldersweg en Oosterhamrikkade uit. Nijestee gaat nu groot onderhoud plegen zodat de woningen nog (ongeveer) 15 jaar beschikbaar blijven voor huurders in de stad.

Waarom wordt de afbraak uitgesteld?

Het was de bedoeling in 2022 te gaan afbreken en daarna nieuw te bouwen in dat gebied. Het plan van de Gemeente voor het tracé voor openbaar vervoer en de Oliemuldersbrug is nog niet definitief. En er is op korte termijn geen besluit te verwachten. Daarom stelt Nijestee het afbreken van de woningen uit.

Om welke woningen gaat het?

  • Vinkenstraat 24 t/m 134a

  • Oliemuldersweg 212 t/m 220a

  • Oosterhamrikkade 135 t/m 141a

Wat gebeurt er nu met de woningen?

Nijestee gaat groot onderhoud plegen zodat de woningen nog (ongeveer) 15 jaar beschikbaar blijven voor huurders in de stad. De huurcontracten van de tijdelijke bewoners worden beëindigd. Na de onderhoudswerkzaamheden gaat Nijestee de woningen weer verhuren voor de komende (ongeveer) 15 jaar.

Wat wordt de situatie over 15 jaar?

Er is nog steeds de verwachting dat er een gemeentelijk plan komt voor herinrichting (tracé bus + ontsluiting brug). Nijestee en de gemeente hebben nog steeds het voornemen de bestaande bouw te vervangen voor nieuwbouw. De verwachting is dat dit nodig is, omdat anders het gebied niet goed opnieuw ingericht kan worden.

Er zijn veel mensen verhuisd destijds

We realiseren ons heel goed dat het uitstellen van afbraak voor oud-bewoners een dubbel gevoel kan geven. We hebben nu ook alle oud-bewoners geïnformeerd over het uitstel van afbraak. Bijna alle oud-bewoners zijn verhuisd vanwege het eerdere plan om in 2022 de woningen af te breken en op die plek nieuw te gaan bouwen. De voorbereidingen hiervoor en het contact hierover heeft Nijestee in 2018 al met de bewoners van destijds opgestart. De oud-bewoners hebben vanuit het Sociaal Plan met voorrang een andere woning gekregen en verhuisvergoeding.

Aanvulling op bovenstaand bericht - geplaatst op maandag 8 april

Gezamenlijke reactie van Nijestee en Carex op publicatie OOG tv

Esseline Schieven (directeur-bestuurder Nijestee): “We realiseren ons heel goed dat het voor huurders emoties kan oproepen als er een einddatum wordt genoemd. Ook als het om een tijdelijk huurcontract gaat. We zouden oorspronkelijk in 2022 starten met afbreken voor de nieuwbouw. Dit is uitgesteld vanwege het uitblijven van een besluit over het Oosterhamrik-tracé. De tijdelijke huurcontracten zijn twee keer met een jaar verlengd. Omdat er nu nog steeds geen besluit te verwachten valt over dit tracé, hebben we besloten de afbraak met ongeveer 15 jaar uit te stellen. We informeren hierover zowel oud-bewoners, tijdelijke bewoners én omwonenden zo goed mogelijk. We gaan nu gefaseerd groot onderhoud uitvoeren. Tijdelijke bewoners kunnen door die fasering zo lang mogelijk blijven en we voorkomen onnodige leegstand. Na het onderhoud blijven de woningen nog (ongeveer) 15 jaar beschikbaar voor huurders in de stad.

 Azing Wierda (directeur Carex) “Feitelijk is de situatie niet anders dan vooraf afgesproken: tijdelijke verhuur is tijdelijk en daar is nu een einddatum bij genoemd. We gaan, zoals we altijd doen, ons uiterste best doen om voor onze tijdelijke huurders die niet via een andere weg nieuwe woonruimte vinden, een nieuw onderkomen te vinden. Daar zien we best veel mogelijkheden toe. Het voordeel nu is, dat niet in één keer voor een hele groep huurders andere woonruimte gezocht hoeft te worden, omdat de uithuizing gefaseerd zal zijn in verband met het groot onderhoud dat in fases gedaan zal worden. Over deze planning hebben we contact met Nijestee.”

Deel dit nieuws

Overig nieuws

Stenen eruit, groen erin!

Maak jouw buurt groener en vervang samen met Stichting Straatboer je tuintegels voor een groenstrook van 4 m2. Meedoen is gratis voor huurders van Nijestee, maar we kunnen niet alle tuinen vergroenen. Geef je dus snel op!  
Lees meer

Nieuwe informatie over rechten en plichten van bewoners

Bewoners van Nijestee krijgen deze zomer van ons een e-mail of brief met nieuwe informatie over hun rechten en plichten bij woninghuur. Dit is ter informatie. Bewoners hoeven niets te doen. Hun huurcontracten en algemene huurvoorwaarden blijven hetzelfde.
Lees meer