Prestatieafspraken Wonen

Geplaatst op

Op 12 december zijn de Prestatieafspraken wonen 2024 ondertekend. Dat zijn jaarlijkse afspraken tussen huurders, wooncorporaties in de stad en de gemeente. De afspraken gaan vooral over voldoende, duurzame en betaalbare woningen in een ongedeelde stad met gemengde en vitale wijken. Er is extra aandacht om geldproblemen bij huurders te voorkomen.

DUURZAAMHEID

Een van de afspraken is dat eind 2024 meer dan de helft van alle sociale huurwoningen in Groningen energielabel A of beter heeft. Dit doen we door bestaande huizen te verbeteren en zonnepanelen te plaatsen. En door het bouwen van duurzame huizen. We vinden duurzaamheid belangrijk én het betaalbaar houden van de energiekosten voor huurders. Daarom investeren we samen met de gemeente en andere corporaties in de inzet van energiecoaches, buurtgerichte acties en het uitdelen van kleine energiebesparende maatregelen.

Circulair bouwen (met zo weinig mogelijk afval en zoveel mogelijk hergebruik) is een nieuw thema in de prestatieafspraken. Gemeente en corporaties verdiepen zich hierin en leren van elkaar.

VOORKOMEN VAN GELDPROBLEMEN

We willen graag voorkomen dat huurders in geldproblemen komen. De gemeente en woningcorporaties gaan vaker en sneller contact zoeken met huurders bij huurachterstand. We streven naar nul huisuitzettingen in 2024 door geldproblemen. Daarbij is het wel nodig dat huurders mee willen werken aan mogelijke betalingsregelingen. Ook bieden we in 2024 de Voorzieningenwijzer aan. Via deze website kunnen bewoners zien op welke voorzieningen ze recht hebben en geld besparen.

VOLDOENDE WONINGEN

We bouwen zoveel mogelijk om het woningtekort te bestrijden. Ook hierover hebben we afspraken gemaakt. De corporaties bouwen gemiddeld 170 – betaalbare – sociale huurwoningen per jaar erbij in Groningen.

De prestatieafspraken zijn ondertekend door de woningcorporaties Nijestee, Lefier, De Huismeesters, Patrimonium, Wierden en Borgen en Woonborg, de huurdersorganisaties en de gemeente Groningen.

Download hier de volledige prestatieafspraken 2024

Prestatieafspraken 2024

Namens de Huurdersraad Nijestee zet voorzitter Janny Wassens haar handtekening onder de prestatieafspraken 2024.

Directeur-bestuurder Esseline Schieven tekent de prestatieafspraken 2024 namens Nijestee.

Deel dit nieuws

Overig nieuws

Opdrachtgeverschap begint met samenwerken

Nijestee is al meer dan 100 jaar een belangrijke partner in de ontwikkeling van onze mooie stad. Bijvoorbeeld als opdrachtgever voor nieuwbouw en onderhoud. Goed opdrachtgeverschap begint wat ons betreft bij de manier waarop we samenwerken met onze partners. Dit hebben we, samen met partners, verwoord in onze visie op opdrachtgeverschap.
Lees meer