Nijestee realiseert relatief veel nieuwbouw

Geplaatst op

Nijestee is landelijk een van de 15 woningcorporaties die in de periode 2017-2021 relatief – vergeleken met van de omvang van de corporatie – de meeste nieuwbouw (huur én koop) heeft gerealiseerd.

Esseline Schieven, algemeen directeur-bestuurder, en Jan Jaap Vogel, directeur Vastgoed van Nijestee zijn geïnterviewd voor Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Thema is de oplossingsgerichtheid van woningcorporaties. De een blijkt er succesvoller in te zijn dan de ander.

Enkele citaten uit het rapport:

  • Nijestee richt zich vooral op het toevoegen van sociale huurwoningen in Groningen. […]

  • Nijestee is een belangrijke partner van de gemeente voor nieuwbouwlocaties. […]

  • Wat goed werkt is dat Nijestee en de gemeente de visie op de toekomst van de stad delen: een ongedeelde stad en 30% sociale huur bij nieuwbouw. […]

  • De ongedeelde stad is de motivatie om middenhuur te bouwen. […]

  • Nijestee neemt de gestegen kosten vooralsnog voor eigen rekening, maar voelt de gevolgen. […]

Esseline Schieven voelt wel dat de oplossingen financieel minder gunstig zijn. Het is daarom oppassen geblazen. De visie luidt: “Geen pauzeknop, maar ook geen versnelling. Wel continuïteit, zolang de financiën het toelaten.”

Lees hier (pdf) het hele document Corporaties in de ‘oplossingsstand’ Welke routes leiden naar succes?

Deel dit nieuws

Overig nieuws

Opdrachtgeverschap begint met samenwerken

Nijestee is al meer dan 100 jaar een belangrijke partner in de ontwikkeling van onze mooie stad. Bijvoorbeeld als opdrachtgever voor nieuwbouw en onderhoud. Goed opdrachtgeverschap begint wat ons betreft bij de manier waarop we samenwerken met onze partners. Dit hebben we, samen met partners, verwoord in onze visie op opdrachtgeverschap.
Lees meer