Nijestee en Trebbe gaan intensiever samenwerken

Geplaatst op

Nijestee en ontwikkelaar en bouwbedrijf Trebbe worden strategische partners voor nieuwbouwprojecten. Dit is de uitkomst van een intensief traject de afgelopen maanden. Nijestee heeft deze samenwerking opgezocht omdat de coöperatie voor ingewikkelde uitdagingen staat. Grondstoffen raken op, vakmensen zijn schaars en we moeten zuinig zijn op onze wereld. Goed, duurzaam en betaalbaar bouwen wordt daarmee steeds lastiger. Maar dit is wel heel belangrijk voor de stad en onze huurders! Opdrachtgevers en opdrachtnemers zullen op een andere manier moeten leren samenwerken, niemand kan dit in z’n eentje. Nijestee en Trebbe delen de ambitie om het samen anders te doen; bij de bouw van nieuwe woningen, bij het bestellen van materiaal, tot aan het verwerken van bouwafval toe. De nieuwe samenwerking wordt nog bekrachtigd in een overeenkomst. Ook gaan de voorbereidingen voor een nieuw project meteen van start.

‘Er zijn niet vaak projecten waar ik zoveel energie van krijg als dit project ‘Het Moet Anders’! Ik ben er trots op dat we deze stap samen met Trebbe zetten.’
- Rob Bonting, inkoopcoördinator Nijestee

Anders samenwerken als sleutel

Om voldoende betaalbare, duurzame en veilige woningen te kunnen blijven bouwen, nu en ook in de toekomst, moeten wij veel intensiever gaan samenwerken. En de traditionele rolverdeling van opdrachtgever en opdrachtnemer loslaten. We kiezen voor ketenintegratie. Iedereen in de keten voelt zich dan verantwoordelijk voor het eindresultaat. Op deze manier zijn we in staat om te innoveren, te verbeteren en kunnen we kwaliteit toevoegen! Dit is volgens ons de sleutel om onze ambitie, de gelukkigste huurder van Nederland, te realiseren.

‘Wat zijn we ongelooflijk trots op het feit dat we met Nijestee aan de slag mogen met de realisatie van gezonde en veilige woningen en tegelijkertijd Het samen echt anders aanpakken. ‘Het Moet Anders’ wordt ‘Samen Anders’.
- Hein Trebbe jr., directeur, Trebbe

Geen onbekenden van elkaar

Nijestee en Trebbe zijn geen onbekenden van elkaar. Op dit moment wordt er samen met De Zwarte Hond architecten gewerkt aan de wijkvernieuwing in de Grunobuurt. Eerder werden er ruim 500 appartementen gebouwd in Paddepoel.

Vervolgstappen: samenwerkingsovereenkomst en meteen aan de slag!

De komende periode benutten we om een gezamenlijk team te vormen en de concept samenwerkingsovereenkomst uit te werken naar een definitieve versie. Het is onze doelstelling om in mei de samenwerkingsovereenkomst gezamenlijk te ondertekenen.

Ook wordt ‘Samen anders’ gelijk in de praktijk gebracht. De ontwerpfase van het eerste gezamenlijke project gaat meteen al van start. De start bouw van het eerste gezamenlijke project staat gepland voor begin volgend jaar. Rode draad in alle gesprekken, plannen en voorstellen is: samen anders!

 

Deel dit nieuws

Overig nieuws

Opdrachtgeverschap begint met samenwerken

Nijestee is al meer dan 100 jaar een belangrijke partner in de ontwikkeling van onze mooie stad. Bijvoorbeeld als opdrachtgever voor nieuwbouw en onderhoud. Goed opdrachtgeverschap begint wat ons betreft bij de manier waarop we samenwerken met onze partners. Dit hebben we, samen met partners, verwoord in onze visie op opdrachtgeverschap.
Lees meer