Nijestee brengt gevolgen oorlog Oekraïne in kaart

Geplaatst op

Reparaties, onderhoudswerk, verbouw en nieuwbouw; op alle gebieden zijn er min of meer problemen met leveranties en betaalbaarheid. Dit is niet een probleem van Nijestee alleen; partners en leveranciers hebben daar ook mee te maken. Het leek Nijestee daarom een goed idee om samen met enkele partners en leveranciers in kaart te brengen waar de knelpunten liggen, nu en in de toekomst. Om zo samen te ontdekken waar kansen liggen en mogelijke oplossingen zich voordoen.

Een bijeenkomst met een groep partners en leveranciers heeft inmiddels plaatsgevonden.  Ervaringen zijn uitgewisseld en er is gebrainstormd over de mogelijke risico’s en hoe deze gezamenlijk zo klein mogelijk gemaakt kunnen worden.

RISICO’S

Er werd geconcludeerd dat de grootste risico’s lagen in de onzekerheden over prijzen en verkrijgbaarheid van materialen, en de stijgende energiekosten. Er is onvoldoende zicht op de hele route van grondstof tot levering om daar invloed op uit te oefenen. Mogelijk uitstel van opdrachten kan leiden tot recessie en dat willen we allemaal het liefst voorkomen.

CONTINUÏTEIT

Alle partijen willen graag continuïteit bieden, daarvoor zijn samenwerken en langetermijndenken nodig. Niet alleen met elkaar, maar ook met vele anderen die een rol spelen. Nijestee speelt hier een verbindende rol tussen bewoner, de markt en wetgeving.

GOED VERVOLG

Alle partijen hebben de bijeenkomst als zeer nuttig ervaren. Het nut om samen te werken en informatie te delen, wordt door ieder gezien. Met als doel om onaangename verrassingen zo klein mogelijk te houden voor onze bewoners. Nijestee zorgt als initiatiefnemer voor een inhoudelijk vervolg.

Deel dit nieuws

Overig nieuws

Stenen eruit, groen erin!

Maak jouw buurt groener en vervang samen met Stichting Straatboer je tuintegels voor een groenstrook van 4 m2. Meedoen is gratis voor huurders van Nijestee, maar we kunnen niet alle tuinen vergroenen. Geef je dus snel op!  
Lees meer

Nieuwe informatie over rechten en plichten van bewoners

Bewoners van Nijestee krijgen deze zomer van ons een e-mail of brief met nieuwe informatie over hun rechten en plichten bij woninghuur. Dit is ter informatie. Bewoners hoeven niets te doen. Hun huurcontracten en algemene huurvoorwaarden blijven hetzelfde.
Lees meer