Binnenstebuitendag 2019: Met bewoners in gesprek over een groene woonomgeving

Geplaatst op

De BinnensteBuitendag is een jaarlijks terugkerende avond waarop we met huurders in gesprek gaan. Er was veel animo: we moesten zelfs een aantal keer ‘nee’ verkopen. Het grootste deel van de 150 aanwezigen bestond uit bewoners die bij Nijestee huren – van Vinkhuizen tot de Oosterparkwijk en van Paddepoel tot Helpman – maar ook uit Nijestee-medewerkers, de Participatieraad en leden van de Raad van Commissarissen. Aan de hand van drie stellingen werd er 1,5 uur gediscussieerd. Cunera van Selm – bekend van RTV Noord – leidde het gesprek.

WAAROM ORGANISEERT NIJESTEE ZO’N AVOND?

Nijestee-directeur Pieter Bregman: “Wij kunnen ons geld maar één keer uitgeven. Bij Nijestee vinden we nieuwbouw het allerbelangrijkste, terwijl de Participatieraad van Nijestee lage huren ook heel belangrijk vindt. En bij de gemeente vinden mensen duurzaamheid weer heel belangrijk. Ik probeer vanavond een gevoel te krijgen bij wat huurders belangrijk vinden en wat niet.”

VROEGER EN NU

In november 2019 bestaat Nijestee precies 100 jaar. Nijestee verhuurt circa 13.500 woningen. De stad van nu is onvergelijkbaar met die van honderd jaar geleden. Er zijn heel veel nieuwe wijken bijgekomen. Vergeleken met vroeger is er daardoor veel minder ruimte voor groen, terwijl daar wel behoefte aan is. Moet Nijestee zich daar mee bezighouden of zich vooral richten op het bouwen van woningen? De reacties waren verdeeld. “Voor iedere Nederlander moet er gewoon een woning wezen. Groen mag door de overheid of gemeente worden gedaan”, vond een van de aanwezigen. Een ander: “Nijestee moet zich op beide richten. In wezen zouden ze én moeten bouwen én investeren in groen. Maar als ik moet kiezen zeg ik: “woningen”. “Ze moeten zorgen dat er evenwicht is, geen tegenstelling”, reageerde een ander. Sjoukje Veenema, manager Ontwikkeling en Realisatie bij Nijestee, reageerde hierop: “Bij nieuwbouwplannen proberen we altijd ruimte te realiseren voor groen.”

EIGEN INITIATIEF

Stadsecoloog Jan Doevendans was deze avond ook uitgenodigd. We vroegen hem hoe het gesteld is met de natuur in de stad Groningen. “Niet goed”, meende hij. “Er is geen ruimte, geen eten, bepaalde insecten leven hier niet meer. Veel vogels zijn weg. Er is overal stoep, waar ook geen gras meer tussen de tegels mag groeien. Maar daar komen juist vogels op af.” Met deze kennis in het achterhoofd: hoe kijken bewoners tegen hun eigen verantwoordelijkheid voor het groen in hun omgeving aan? “Ik vind wel dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen voortuinen. De woningbouw hoeft daar niet voor te zorgen”, reageerde een huurder. En op grotere schaal? In diverse wijken staan woongebouwen met een gemeenschappelijk binnenterrein, bijvoorbeeld in de Oosterparkwijk, Kostverloren, Selwerd en De Wijert. De inrichting van deze binnenterreinen en het gebruik verschilt nogal. De inrichting creëert Nijestee in samenwerking met bewoners. Nijestee beheert de bomen en planten en snoeit die met regelmaat. Op een paar plekken organiseren bewoners activiteiten, bijvoorbeeld met een buurtmoestuin. De moestuinen leveren niet alleen verse groente en kruiden op, ze fungeren ook als ontmoetingsplaatsen.

HULP VAN NIJESTEE?

Ook organiseert Nijestee ‘Buurt in bloei’-projecten waarbij bewoners samen een plan maken om binnenplaatsen of galerijen op te fleuren met planten. Nijestee helpt om de ideeën te realiseren. Het beheer doen de bewoners vervolgens zelf. Moet Nijestee bewoners meer stimuleren om dit soort initiatieven te ondernemen? “Heel veel mensen hebben het geld niet om die planten zelf aan te schaffen”, zegt een huurder. Hulp van Nijestee is dus meer dan welkom. Een aantal bewoners in de zaal had ook goede ervaringen met dit project. Waaronder een bewoner van het Poortersplein: “Wij hadden een groenbak waar altijd rotsen in lagen. Met hulp van Nijestee hebben we daar planten in geplaatst. Daardoor is ook er ook meer contact met mensen uit de buurt ontstaan, waardoor we ook  een burendag hebben kunnen organiseren.”

EEN TUIN VOL TEGELS

Niet iedereen heeft belang bij een tuin. Soms liggen tuinen daardoor vol met tegels, omdat mensen geen zin of tijd hebben om hun tuin te onderhouden of worden bomen niet gesnoeid, waardoor tuinen overwoekeren. Wanneer bij een verhuizing een woning leegkomt, heeft Nijestee alle kans om de tuin op orde te brengen volgens de eigen richtlijnen: geen tegeltuinen en bomen blijven staan, tenzij die een gevaar vormen. Maar hoe ver vinden onze huurders dat de handhaving van Nijestee moet gaan? “Ik woon al 36 jaar aan de Meeuwerderbaan en toen ik er net kwam wonen waren alle tuinen beplant. Dat is nu wel anders. Je moet het niet aan de mensen zelf overlaten, want dan krijg je tegels en dan sta je tot over je enkels in het water in de brandgang”, zei een bewoner. “Als mijn buurman allemaal tegels in zijn tuin heeft liggen, heb ik wateroverlast,” reageerde iemand anders. “Ik denk dat het eigen verantwoordelijkheid is,” zei weer een andere huurder, “maar een woningcorporatie mag best tegen een huurder zeggen: aan het oerwoud in je tuin moet je wat doen.”

WAT DOET NIJESTEE TEGEN HET VERWAARLOZEN VAN TUINEN?

Johan Schansker, projectleider Groen: “Een tuin mag geen overlast geven en als er geen onderhoud wordt gepleegd gaan we kijken wat we kunnen doen om de overlast te voorkomen. Een volledig betegelde tuin is niet wenselijk. Je wilt graag ruimte creëren voor afwatering, anders gaat het misschien naar de brandgang. Water moet je ook zien vast te houden in de eigen omgeving. Het is daarom goed om in je tuin planten te hebben. Niet alles dicht bestraten, maar ook strookjes voor de beestjes houden. We zien graag dat bewoners daar ook een stukje eigen verantwoordelijkheid in nemen.”

Tijdens de avond maakten twee Nijestee-medewerkers live tekeningen bij wat er gezegd werd . Aan het einde van de discussie werden de tekeningen getoond op de verschillende schermen in de zaal. Per stelling is in beeld gebracht welke mening er heerste.

Foto's: Siese Veenstra

Meer foto's zijn te vinden op onze Facebookpagina.

Deel dit nieuws

Overig nieuws

Opdrachtgeverschap begint met samenwerken

Nijestee is al meer dan 100 jaar een belangrijke partner in de ontwikkeling van onze mooie stad. Bijvoorbeeld als opdrachtgever voor nieuwbouw en onderhoud. Goed opdrachtgeverschap begint wat ons betreft bij de manier waarop we samenwerken met onze partners. Dit hebben we, samen met partners, verwoord in onze visie op opdrachtgeverschap.
Lees meer