MEDEHUURDER BIJSCHRIJVEN

Ga je samenwonen en wil je de medehuurder laten bijschrijven op het huurcontract? Hier lees je hoe jij en je medehuurder dat kunnen regelen.

Er is een aantal voorwaarden verbonden aan het bijschrijven van een medehuurder:

  • De woning is geschikt voor meerdere personen.

  • De voorgestelde medehuurder staat bij de gemeente 2 jaar of langer samen met jou ingeschreven op jouw adres.

  • De voorgestelde medehuurder voert samen met jou een duurzaam, gemeenschappelijk huishouden. Daar hoort bij: gezamenlijke aankopen, verrekening van uitgaven, onderlinge zorg en sociaal verkeer.

  • Je hebt geen overlast veroorzaakt.

  • Je hebt altijd normaal je huur betaald.

In de aanvraag maak je duidelijk dat jullie de bedoeling hebben om duurzaam samen te leven. Duurzaamheid kan worden herleid uit de tijd dat de relatie tot nu toe heeft geduurd en uit de verwachting naar de toekomst. Bijvoorbeeld door aan te tonen dat je wettelijk met elkaar verbonden bent, maar dat hoeft niet per se. Nijestee kan om extra informatie vragen als het niet duidelijk is.

Bij jouw aanvraag moet je 2 uittreksels (van jezelf en van de medehuurder) van de Basisregistratie Personen (BRP) meesturen. Of van jullie beiden een uitdraai of schermafbeelding via DigiD van jouw registratie in de Basisregistratie Personen (BRP) waaruit blijkt hoe lang jij en de voorgestelde medehuurder zijn ingeschreven op het betreffende adres.

Je krijgt binnen 10 werkdagen een reactie op het verzoek. Een medehuurder heeft na bijschrijving op het huurcontract dezelfde rechten en plichten als de eerste bewoner. Er wordt geen verschil gemaakt in mede- en hoofdhuurder.

Regel de bijschrijving via woonzaken@nijestee.nl.

KIND BIJSCHRIJVEN

Bij een ouder-kindrelatie is er geen sprake van een duurzaam, gemeenschappelijk huishouden. Om die reden kan een kind geen medehuurder worden. Een kind mag natuurlijk wel bij de ouder inwonen, maar Nijestee erkent een kind niet officieel als huurder. Dit geldt ook voor volwassen kinderen van huurder. De ouder blijft als enige verantwoordelijk voor de huurbetalingen en het goed bewonen van de woning. Een kind heeft geen rechten ten aanzien van de woning.

MIJN MEDEHUURDER VERTREKT

Staat het huurcontract op beide namen, dan moet de persoon die vertrekt een verklaring ondertekenen. Het huurcontract komt dan te staan op de naam van diegene die in de woning blijft.

Let op: voor de vertrekkende bewoner geldt de normale opzegtermijn van 1 maand.

Het formulier voor de afstandsverklaring vind je hieronder. Dit kun je downloaden, printen, ondertekenen en:

  • scannen en mailen naar info@nijestee.nl;

  • of sturen naar: Nijestee, Postbus 447, 9700 AK Groningen.

Downloads

Formulier afstandsverklaring
Formulier machtiging

GEGEVENS WIJZIGEN

Om je goed te kunnen informeren, houden we graag al jouw contactgegevens actueel. Zo weten we zeker dat we je kunnen bereiken en dat je op de hoogte blijft van alle belangrijke zaken die met jouw woning te maken hebben. Ook als jouw rekeningnummer wijzigt, ontvangen we graag jouw nieuwe IBAN.

IBAN WIJZIGEN

Als je een wijziging van jouw rekeningnummer wilt doorgeven, download en print onderstaand formulier. Het ondertekende formulier kun je:

  • scannen en mailen naar info@nijestee.nl;

  • afgeven in onze Woonkamer aan het Damsterplein 1;

  • óf opsturen naar: Nijestee, Postbus 447, 9700 AK Groningen.

Je kunt de wijziging niet online aan ons doorgeven, omdat we jouw handtekening nodig hebben.

Downloads

Formulier wijzigen rekeningnummer