DE KWALITEIT BEPAALT DE HUURPRIJS

De kwaliteit wordt uitgedrukt in punten volgens het woningwaarderingsstelsel. Het woningwaarderingsstelsel geeft de kwaliteit van een huurwoning weer. Allerlei onderdelen, zoals de grootte, verwarming, sanitair, de WOZ-waarde en de energiezuinigheid van de woning leveren punten op. Op de website van de rijksoverheid kun je hierover meer informatie lezen.

WANNEER KAN DE HUUR VERANDEREN?

  • Bij de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli kan de huur van een woning veranderen. Als jouw huur ver onder of boven onze streefhuur ligt, is dat voor ons een reden om per 1 juli jouw huur aan te passen.

  • Wanneer we een woning verbeteren of voorzien van energiebesparende maatregelen, leidt dit tot een huurverhoging. Echter bij besparing op de energielasten is het uitgangspunt dat deze besparing hoger is dan de huurverhoging.

  • Als we een woning opnieuw verhuren, passen we de huur aan naar onze streefhuur.

MAATWERK

Nijestee biedt ruimte om in bijzondere gevallen van de afspraken af te wijken en een andere huurprijs af te spreken. Bijvoorbeeld om gezinnen sneller een passende woning te laten vinden, om ouderen de kans te geven te laten doorstromen naar een meer geschikte woning of voor kwetsbare personen.

VOOR IEDEREEN DE JUISTE WONING

Voor het toewijzen van sociale huurwoningen door woningcorporaties gelden vanaf 1 januari 2015 nieuwe wettelijke regels namelijk: Passend Toewijzen. Passend Toewijzen betekent dat mensen die recht hebben op huurtoeslag vanwege de hoogte van het inkomen en grootte van het huishouden, niet meer in aanmerking komen voor een duurdere sociale huurwoning. Nijestee biedt daarom meer goedkopere woningen dan voorheen aan om woningzoekenden meer ruimte te geven om een passende woning te vinden. Als je al een huurwoning hebt, dan heeft Passend Toewijzen geen gevolgen voor jou. Wil je een andere woning, dan zijn deze regels wel van toepassing. Meer over Passend Toewijzen vind je hier.

WONINGWAARDERING

Deze punten bepalen de maximale huurprijs. Dit is de huurprijs die wij wettelijk maximaal mogen vragen. Nijestee vraagt altijd minder dan de maximale toegestane huur. Bekijk hieronder de uitleg van de woningwaardering. 

Hieronder zie een voorbeeld van hoe een woningwaardering eruit ziet en wat alle onderdelen betekenen. 

Wil je de woningwaardering van je woning aanvragen? Vul daarvoor onderstaand formulier in.

VOORBEELD WONINGWAARDERING

Woningwaardering