WAAROM EERSTE HULP BIJ GELDZAKEN?

Gemiddeld duurt het 5 jaar voordat mensen met schulden hulp zoeken. De schulden lopen daardoor steeds verder op en hulp vragen wordt steeds moeilijker. Met dit project wil de gemeente betalingsachterstanden vroegtijdig signaleren, zodat een oplossing gezocht kan worden. Hoge schulden kunnen op deze manier voorkomen worden.

PERSOONSGEGEVENS DELEN

Eerste Hulp bij Geldzaken begint zodra betalingsachterstanden ontstaan. De gemeente ontvangt hierover meldingen van bijvoorbeeld zorgverzekeraars of woningcorporaties. Als de gemeente inschat dat het nodig is, neemt het Eerste Hulp bij Geldzaken-team contact op met de bewoner om te kijken of hulp gewenst is.

Voor dit project delen wij persoonsgegevens met de Gemeente Groningen. Wat betekent dit voor jou als huurder van Nijestee? De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats als dat is toegestaan op grond van de geldende wet- en regelgeving. Nijestee en de gemeente hebben afspraken gemaakt zodat jouw privacy als huurder van Nijestee en inwoner van de Gemeente Groningen is geborgd. Wij sturen je een betalingsherinnering voordat wij jouw gegevens en jouw betalingsachterstand doorgeven aan de gemeente. In deze herinnering staat hoe je bezwaar kunt maken tegen het doorgeven van de gegevens.

MEER INFORMATIE

Kijk voor meer informatie over Eerste Hulp bij Geldzaken op de website van de gemeente Groningen.