CV-KETEL

Als je problemen hebt met jouw cv-ketel kunt je de volgende punten controleren:

  • Staat de schakelaar van de ketel op "in"?

  • Zit de stekker in het stopcontact?

  • Zijn er stoppen doorgeslagen?

  • Staat de gaskraan open?

  • Brandt de waakvlam?

  • Is de waterdruk voldoende (tussen 1 en 2 atmosfeer)?

  • Staan ketel- en kamerthermostaat hoog genoeg ingesteld?

Heb je bovenstaande punten gecontroleerd en blijft het probleem bestaan? Kijk dan naar de onderhoudssticker die op de CV-ketel is geplakt en neem contact op met Energiewacht op 088 555 3000.