Tevreden huurders, daar gaan we voor

Geplaatst op

In december 2013 is de Participatieraad opgericht als alternatief voor de laatst overgebleven en reeds opgeheven huurdersverenigingen. Janny is vanaf het begin hierbij betrokken. Daarvoor was zij twaalf jaar bestuurslid van de huurdersvereniging Vinkhuizen. We spreken elkaar bij het Participatiecafé. Dit is één van de manieren waarop de Participatieraad in gesprek gaat met huurders om te horen wat er leeft.

Wat haar werk zo bijzonder maakt? “Huurders worden door ons gehoord. De Participatieraad zet zich in om de stem van de huurders ook terug te zien in het beleid van Nijestee. Want tevreden huurders daar gaan we voor.”

Janny vertelt dat de Participatieraad ook zorgt voor de voordracht van leden die namens de huurders zitting nemen in de Raad van Commissarissen. "Ik doe dit met veel plezier en leer daardoor nieuwe mensen kennen. We vergaderen acht à tien keer per jaar. Daarnaast zijn er nog verschillende werkgroepen die zich verdiepen in bepaalde onderwerpen zoals bijvoorbeeld de begroting, prestatieafspraken of communicatie. Op dit moment blazen we de website nieuw leven in, neem er gerust eens een kijkje !"

Deel dit verhaal

Andere bewonersverhalen

“Vroeger was alles beter? Nou, veel dingen zijn nú beter!”

Mevrouw Zuidema is recordhouder. Want ze woont al ruim 95 jaar in een huurhuis van Nijestee. (Of van de voorganger van Nijestee: Woningbouwvereniging Groningen.) Ze is geboren in Begoniastraat 46, na haar trouwen verhuisde ze naar nummer 101 en toen dat afgebroken werd, was er een huis om de hoek beschikbaar: op de Oliemuldersweg. Dat houdt in: bij de eerste verhuizing moest de huisraad 180 meter verplaatst worden, bij de tweede nog eens 60 meter. Binnen die kwart kilometer heeft een heel groot deel van haar lange leven tot nu toe zich afgespeeld.
Lees meer