Tevreden huurders, daar gaan we voor

Geplaatst op

In december 2013 is de Participatieraad opgericht als alternatief voor de laatst overgebleven en reeds opgeheven huurdersverenigingen. Janny is vanaf het begin hierbij betrokken. Daarvoor was zij twaalf jaar bestuurslid van de huurdersvereniging Vinkhuizen. We spreken elkaar bij het Participatiecafé. Dit is één van de manieren waarop de Participatieraad in gesprek gaat met huurders om te horen wat er leeft.

Wat haar werk zo bijzonder maakt? “Huurders worden door ons gehoord. De Participatieraad zet zich in om de stem van de huurders ook terug te zien in het beleid van Nijestee. Want tevreden huurders daar gaan we voor.”

Janny vertelt dat de Participatieraad ook zorgt voor de voordracht van leden die namens de huurders zitting nemen in de Raad van Commissarissen. "Ik doe dit met veel plezier en leer daardoor nieuwe mensen kennen. We vergaderen acht à tien keer per jaar. Daarnaast zijn er nog verschillende werkgroepen die zich verdiepen in bepaalde onderwerpen zoals bijvoorbeeld de begroting, prestatieafspraken of communicatie. Op dit moment blazen we de website nieuw leven in, neem er gerust eens een kijkje !"

Deel dit verhaal

Andere bewonersverhalen

Zelf de regie voeren

Extra vierkante meters, om met de rolstoel goed te kunnen bewegen. Sietske Schilstra woont in een Schots & Scheef-woning in het Ebbingekwartier
Lees meer

Woningverbetering in Lewenborg

"Het moet altijd eerst lelijk worden voordat het mooi wordt, hè" De woning van mevrouw Foekens Drenth is verduurzaamd. Hoe heeft ze dit ervaren?
Lees meer